Autorádia couvací kamera a čestina do auta Brno

Montáž autorádia couvací kamery Brno

nadpis2

Laserové rušičky

Laserová rušička je kompletní laserový detektor doplněný stejnými vysílacími laserovými diodami, jaké byste našli v měřiči rychlosti. Čidla laserové rušičky s vysílači se instalují do přední masky vozidla v blízkosti registrační značky, tak aby pokryla co největší plochu vozidla.

Funkčnost laserové rušičky spočívá v tom, že po dopadu laserového paprsku začne rušička okamžitě vysílat náhodné pulsy proti měřiči rychlosti. Zároveň je řidiči hlasovým varovným hlášením signalizován poplach. Laserový měřič není schopen změřit rychlost vozidla a měřící laserové zařízení buď hlásí policistovi chybu anebo vůbec nic. Pokud rušička vyvolá poplach, měl by řidič zpomalit na úroveň předepsané rychlosti a poté okamžitě rušičku vypnout skrytým vypínačem. Lze také nastavit časovou limitaci pro automatické vypnutí laserové rušičky. Po té Vás hlídka bezproblémů změří, Vy už ovšem jedete předepsanou rychlostí.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.